Wiscr Zeka Testi

WISC-R Testi 

Wiscr Zeka testi, zeka ile ilgili pek çok problem ve sorunun tanısını koymaya yardımcı olan bir testtir. Aileler çocuklarının akedemik sorunları nedenlerini, yaş grubu özelliklerini merak etmektedir. 

1- Öğrenme Güçlüğü

2-Dikkat eksikliği

3-Algı Bozukluğu 

4-Akedemik bozukluk ve sorunlar

5- Okula uyum problemleri

6-Özgüven eksikliği

7- İletişim problemleri 

8- Okula uyum problemi

gibi bir çok sorunları tanımlaya çok etkili bir testtir. Çocukta ki sorunları erken teşhs edip ona göre tedavi uygulanması çok önemlidir. Zeka sorunu yaşayan çocuklar çevresi ile uyum içinde kalamaz ve sosyal kaygı, yalnızlık gibi bir çok farklı ve daha ciddi problem geliştirebiir...

WISC-R Testi Bölümleri

WISC-R testi, ana hatlarıyla iki farklı bölüm birbiri ardına verilir. Yani çocuğunuz, sözel zeka bölümüne ait bir test uygulandıktan sonra, çocuğa bir performans zeka testi uygulanır.

Sözel Zeka Grubuna ait alt testler: Genel Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik, Sözcük Dağarcığı, Yargılama, ve ek test olarak Sayı Dizisidir.

Performans Zeka Grubuna ait alt testler ise: Resim Tamamlama, Resim Düzenleme, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Şifre ve ek test olarak Labirentler’dir.

Çocuklarımız için çok önemli olan zeka gelişimini öğrenmek bir çok açıdan fayda sağlamaktadır. 

WISC-R TESTİ YAPTIRMAK İÇİN:

TEL:   0(536) 954 01 11 

           0(507) 396 69 41

       Gaziantep Psikolojik Danışmanlık& Test Merkezi