Eğitim Koçluğu

              Öğrencinin var olan potansiyelini tanımasını sağlamak ve ortaya çıkarmak için eğitim koçluğu modeli oluşturulmuştur. Burada amaç öğrencinin gelişimini sağlamaktır. Rehberlik öğrencinin kendi isteği  esas alınarak yapılan görüşmedir. Çünkü bu sistemde gelişimini sağlamak isteyecek olan öğrencidir ve bu süreçte sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Koç , öğrencinin yanında olan rehber niteliği taşımaktadır. Öğrencinin kendisini tanımasına, bu süreçte hedef belirlemesine yardımcı olacak görüşmeler ve etkinlikler yapmaktadır. Öğrenci ve koç arasında karşılıklı güven ve gönüllülük üzerine inşa edilen gelişim sürecidir.

Eğitim koçu öğrencimizin özelliklerini göz önünde bulundurarak bireyin;

Okul başarısını takip etme ve arttırmasına,

Sınav başarısını takip etme ve yükseltme,

Sınavla ilgili kaygılarını minimize etme,

Aile içi iletişimde yaşanan sorunların azalması konusunda yardımcı olma,

Arkadaş ilişkileri ve sosyal iletişimlerinin sağlıklı gelişimine yardımcı olma,

Sosyal ve kültürel sanatsal faaliyetlere karşı ilgisini arttırma ve teşvik etme,

İlgi ve yetenekleri tespit ederek etkilemeye çalışmadan mesleki yönlendirme yapma,

Etkili çalışma ve sağlıklı yaşam temalı zaman yönetimi için etkin izleme yapma,

Özel ders alan öğrenciler için yüksek verim sağlama

Misyonu taşımalıdır.

Neden eğitim koçluğu?

Koçluk, öğrencinin gelişimini destekleyen güç birliğidir. Öğrencinin kendini tanımasına, geliştirebileceği alanları farkına varıp bu alanlarla ilgili hedefler belirlemesine, öğrenmeyi öğrenmesine, sorumluluk duygusunu geliştirmesine yardımcı olmak , karşılaşabileceği problemlerle baş etme becerisi kazanmasını sağlamayı amaçlar. Neden eğitim koçluğu? sorusunu ancak bu şekilde cevaplayabiliriz.

Koçluk hizmetinin faydaları nelerdir?

Koçlukta değişim kaçınılmaz durumdur.

Bireylerde var olan potansiyeli ortaya çıkarmak amaçtır. Özel ders verirken karşılaşılan potansiyelini kullanmama sorununun üzerine giderek burada kişi potansiyelini geliştirir. Öğrencinin özgüveni oluşur ve artar. Performansları olumlu yönde artar ve verimli olurlar. Kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Kendilerini tanır ve yönetmeyi öğrenirler. Öğrenci, hayattan ne beklediğini bilir. Geleceğe yönelik hedefler belirleyerek hayat kalitesini arttırır. Zaman yönetimini öğrenir ve uygular. Hayatını anlamlandırır. Sosyal hayatında olumlu birey olma yolunda ilerler. Hayatlarında ilerlerken küçük hedefler belirleyerek başarılar elde edip verim alırlar. Böylece sürekli gelişim içinde olurlar. Neden eğitim koçluğu bölümünde de açıkladığımız gibi, Öğrenme stilini  öğrenerek kendine uygun öğrenme yöntemi izler, yüksek motivasyonla ders çalışır. Eğitim koçu öğrencinin başaracağına inanmasını sağlayarak tam destek sağlar. İnancını yitirdiği durumlarda müdahale ederek olumlu bakış açısına sahip olmasını sağlar. Doğru sorular sorarak problemlerini belirleyip çözmesine rehberlik eder.

 • Ben ne istiyorum?
 • Neleri yapmaktan hoşlanırım?
 • Neler yapabilirim?
 • Nerde olmak istiyorum?
 • Güçlü ve zayıf yanlarım neler?
 • Nerden başlamam gerek?
 • Kendime ne kadar güveniyorum?
 • Hangi mesleği yapmak istiyorum?
 • Sorumluluklarımın farkında mıyım? Sorularının cevaplarını araştırır. 

Koçluğun temel inanışları

 • Kimse hatalı değildir.
 • Bireyin ihtiyacı olan kaynaklar kendisinde mevcuttur.
 • Birey bulunduğu şartlarda en iyi cevabı verecektir.
 • Başarısızlık yoktur. Yaşananlardan geri dönüt vardır.
 • İstediğin cevabı alamadıysan başka çözüm bulabilirsin.

Öğrencinin var olan potansiyelini tanımasını sağlamak ve ortaya çıkarmak için eğitim koçluğu modeli oluşturulmuştur. Burada amaç öğrencinin gelişimini sağlamaktır. Rehberlik öğrencinin kendi isteği  esas alınarak yapılan görüşmedir. Çünkü bu sistemde gelişimini sağlamak isteyecek olan öğrencidir ve bu süreçte sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Koç , öğrencinin yanında olan rehber niteliği taşımaktadır. Öğrencinin kendisini tanımasına, bu süreçte hedef belirlemesine yardımcı olacak görüşmeler ve etkinlikler yapmaktadır. Öğrenci ve koç arasında karşılıklı güven ve gönüllülük üzerine inşa edilen gelişim sürecidir.

Eğitim koçu öğrencimizin özelliklerini göz önünde bulundurarak bireyin;

 öğrencinin var olan potansiyelini tanımasını sağlamak ve ortaya çıkarmak için eğitim koçluğu modeli oluşturulmuştur. Burada amaç öğrencinin gelişimini sağlamaktır. Rehberlik öğrencinin kendi isteği  esas alınarak yapılan görüşmedir. Çünkü bu sistemde gelişimini sağlamak isteyecek olan öğrencidir ve bu süreçte sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Koç , öğrencinin yanında olan rehber niteliği taşımaktadır. Öğrencinin kendisini tanımasına, bu süreçte hedef belirlemesine yardımcı olacak görüşmeler ve etkinlikler yapmaktadır. Öğrenci ve koç arasında karşılıklı güven ve gönüllülük üzerine inşa edilen gelişim sürecidir.

Eğitim koçu öğrencimizin özelliklerini göz önünde bulundurarak bireyin;

Okul başarısını takip etme ve arttırmasına,

Sınav başarısını takip etme ve yükseltme,

Sınavla ilgili kaygılarını minimize etme,

Aile içi iletişimde yaşanan sorunların azalması konusunda yardımcı olma,

Arkadaş ilişkileri ve sosyal iletişimlerinin sağlıklı gelişimine yardımcı olma,

Sosyal ve kültürel sanatsal faaliyetlere karşı ilgisini arttırma ve teşvik etme,

İlgi ve yetenekleri tespit ederek etkilemeye çalışmadan mesleki yönlendirme yapma,

Etkili çalışma ve sağlıklı yaşam temalı zaman yönetimi için etkin izleme yapma,

Özel ders alan öğrenciler için yüksek verim sağlama

Misyonu taşımalıdır.

Neden eğitim koçluğu?

Koçluk, öğrencinin gelişimini destekleyen güç birliğidir. Öğrencinin kendini tanımasına, geliştirebileceği alanları farkına varıp bu alanlarla ilgili hedefler belirlemesine, öğrenmeyi öğrenmesine, sorumluluk duygusunu geliştirmesine yardımcı olmak , karşılaşabileceği problemlerle baş etme becerisi kazanmasını sağlamayı amaçlar. Neden eğitim koçluğu? sorusunu ancak bu şekilde cevaplayabiliriz.

Koçluk hizmetinin faydaları nelerdir?

Koçlukta değişim kaçınılmaz durumdur.

Bireylerde var olan potansiyeli ortaya çıkarmak amaçtır. Özel ders verirken karşılaşılan potansiyelini kullanmama sorununun üzerine giderek burada kişi potansiyelini geliştirir. Öğrencinin özgüveni oluşur ve artar. Performansları olumlu yönde artar ve verimli olurlar. Kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Kendilerini tanır ve yönetmeyi öğrenirler. Öğrenci, hayattan ne beklediğini bilir. Geleceğe yönelik hedefler belirleyerek hayat kalitesini arttırır. Zaman yönetimini öğrenir ve uygular. Hayatını anlamlandırır. Sosyal hayatında olumlu birey olma yolunda ilerler. Hayatlarında ilerlerken küçük hedefler belirleyerek başarılar elde edip verim alırlar. Böylece sürekli gelişim içinde olurlar. Neden eğitim koçluğu bölümünde de açıkladığımız gibi, Öğrenme stilini  öğrenerek kendine uygun öğrenme yöntemi izler, yüksek motivasyonla ders çalışır. Eğitim koçu öğrencinin başaracağına inanmasını sağlayarak tam destek sağlar. İnancını yitirdiği durumlarda müdahale ederek olumlu bakış açısına sahip olmasını sağlar. Doğru sorular sorarak problemlerini belirleyip çözmesine rehberlik eder.

 • Ben ne istiyorum?
 • Neleri yapmaktan hoşlanırım?
 • Neler yapabilirim?
 • Nerde olmak istiyorum?
 • Güçlü ve zayıf yanlarım neler?
 • Nerden başlamam gerek?
 • Kendime ne kadar güveniyorum?
 • Hangi mesleği yapmak istiyorum?
 • Sorumluluklarımın farkında mıyım? Sorularının cevaplarını araştırır. 

Koçluğun temel inanışları

 • Kimse hatalı değildir.
 • Bireyin ihtiyacı olan kaynaklar kendisinde mevcuttur.
 • Birey bulunduğu şartlarda en iyi cevabı verecektir.
 • Başarısızlık yoktur. Yaşananlardan geri dönüt vardır.
 • İstediğin cevabı alamadıysan başka çözüm bulabilirsin.

Okul başarısını takip etme ve arttırmasına,

Sınav başarısını takip etme ve yükseltme,

Sınavla ilgili kaygılarını minimize etme,

Aile içi iletişimde yaşanan sorunların azalması konusunda yardımcı olma,

Arkadaş ilişkileri ve sosyal iletişimlerinin sağlıklı gelişimine yardımcı olma,

Sosyal ve kültürel sanatsal faaliyetlere karşı ilgisini arttırma ve teşvik etme,

İlgi ve yetenekleri tespit ederek etkilemeye çalışmadan mesleki yönlendirme yapma,

Etkili çalışma ve sağlıklı yaşam temalı zaman yönetimi için etkin izleme yapma,

Özel ders alan öğrenciler için yüksek verim sağlama

Misyonu taşımalıdır.

Neden eğitim koçluğu?

Koçluk, öğrencinin gelişimini destekleyen güç birliğidir. Öğrencinin kendini tanımasına, geliştirebileceği alanları farkına varıp bu alanlarla ilgili hedefler belirlemesine, öğrenmeyi öğrenmesine, sorumluluk duygusunu geliştirmesine yardımcı olmak , karşılaşabileceği problemlerle baş etme becerisi kazanmasını sağlamayı amaçlar. Neden eğitim koçluğu? sorusunu ancak bu şekilde cevaplayabiliriz.

Koçluk hizmetinin faydaları nelerdir?

Koçlukta değişim kaçınılmaz durumdur.

Bireylerde var olan potansiyeli ortaya çıkarmak amaçtır. Özel ders verirken karşılaşılan potansiyelini kullanmama sorununun üzerine giderek burada kişi potansiyelini geliştirir. Öğrencinin özgüveni oluşur ve artar. Performansları olumlu yönde artar ve verimli olurlar. Kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Kendilerini tanır ve yönetmeyi öğrenirler. Öğrenci, hayattan ne beklediğini bilir. Geleceğe yönelik hedefler belirleyerek hayat kalitesini arttırır. Zaman yönetimini öğrenir ve uygular. Hayatını anlamlandırır. Sosyal hayatında olumlu birey olma yolunda ilerler. Hayatlarında ilerlerken küçük hedefler belirleyerek başarılar elde edip verim alırlar. Böylece sürekli gelişim içinde olurlar. Neden eğitim koçluğu bölümünde de açıkladığımız gibi, Öğrenme stilini  öğrenerek kendine uygun öğrenme yöntemi izler, yüksek motivasyonla ders çalışır. Eğitim koçu öğrencinin başaracağına inanmasını sağlayarak tam destek sağlar. İnancını yitirdiği durumlarda müdahale ederek olumlu bakış açısına sahip olmasını sağlar. Doğru sorular sorarak problemlerini belirleyip çözmesine rehberlik eder.

 • Ben ne istiyorum?
 • Neleri yapmaktan hoşlanırım?
 • Neler yapabilirim?
 • Nerde olmak istiyorum?
 • Güçlü ve zayıf yanlarım neler?
 • Nerden başlamam gerek?
 • Kendime ne kadar güveniyorum?
 • Hangi mesleği yapmak istiyorum?
 • Sorumluluklarımın farkında mıyım? Sorularının cevaplarını araştırır. 

Koçluğun temel inanışları

 • Kimse hatalı değildir.
 • Bireyin ihtiyacı olan kaynaklar kendisinde mevcuttur.
 • Birey bulunduğu şartlarda en iyi cevabı verecektir.
 • Başarısızlık yoktur. Yaşananlardan geri dönüt vardır.
 • İstediğin cevabı alamadıysan başka çözüm bulabilirsin.

 

 

 

Eğitim Koçluğu hakkında bilgi ve randevu almak için;

(507) 396 69 41