İlişkisel Sorunlar

İlişkisel Sorunlar

İlişki iki ya da daha fazla şey ile kurulan bağa denir. Burada şey diye kullandığımız kelime, canlı cansız bütün her şey olması sebebiyledir. Yani kişiler kendisi için değerli olan cansız maddelerle de ilişki kurabilir. Örneğin baba yadigarı saat ya da ilk okuldan beri sakladığı kalem. İnsanı ilişkilerin tanımı yapmak gerekirse, kişiler arasındaki bireylerini birbirine bağlayan bağ anlamında kullanabiliriz. Peki bu ikisi arasında ki fark nedir bunu anlamaya çalışsalım.

            Kişinin cansız bir madde ile bağ kurması, tek taraflı bir anlam yüklemek anlamına gelir. Kişi sevdiği için kalem değerlidir. Ama kişinin bir canlı ile bağ kurması yani ilişki içinde olması demek, karşılıklı duyguların da değerli olduğunu anlamına gelir. Sahibi için her şeyi yapmaya çalışan köpekleri biliyoruz. Çünkü burada sahibi tek taraflı sevgi beslemiyor, köpekte sahibini sevdiği için ona koruyup oynuyor.

İnsanı ilişlere gelince, insan duygu ve düşünce bütünlüğü olan kompleks bir canlıdır. Birçok duyguyu içinde barındırdığı için, ilişkilerinde bu duygu durumunu dengeli bir şekilde yaşamlı ve ilişki içinde olduğu kişilerin de duygularını yaşmasına sunmalıdır. Şimdi ilişkilerimizde yaşadığımız birkaç sorundan bahsetmek istiyorum.

  • İlişkilerin temelinde “GÜVEN” duygusu yatmaktadır. Temeli güçlü olan ilişkiler yaşanacak birçok olumsuz durumlarda bile devamlılığını koruyacaktır. Güven duygusunu zedelendiği ilişkiler ise kişilere huzursuzluk, kaygı gibi istenmeyen olumsuz duygular doğurabilir. Bu tarz ilişkilerde karşılıklı güvenin tekrardan inşa edilmesi çok önemlidir.
  • İlişkilerimizde yaşadığımız ciddi sorunlarından biri, herkesin kendi duygusunu yaşayıp kendi düşüncesini davranışa dökme davranışı içinde olmasıdır. Tek taraflı bir ilişki şekline dönen bu tarz durumlarda ilişki ciddi zarar görerek sonunda istenmeyen durumlar doğurmaktadır.
  • Bir farklı sorun ise, kişilerin ilişki içinde olduğu kişilerle olan iletişim şekli. Bireyler konuşurken karşı tarafın hassas olduğu konularda cesurca konuşması, karşı tarafın konuşma sırasında ‘etkin dinleme’ davranışından uzaklaşarak cevap vermeye çalışması, kişilerin arasındaki ilişkinin zarar görmesine sebep olmaktadır.
  • İlişki karşılıklı bir bağdan oluştuğu için, farklı bireylerin farklı bir çok özelliği olabilir. Bu durumda “Saygı” kavramını önem kazanmaktadır. Karşılıklı saygının olduğu ilişkiler daha güvenli ve sağlam şekilde devam etmektedir. Saygı kavramının azaldığı yada kaybolduğu ilişkiler ise daha kırıcı ve yıkıcı olabilmektedir.

 

 

                                                                    UZM. PSK. DAN. MUHİTTİN DAR

Gaziantep Psikolojik Danışmanlık ve Aile Terapi Merkezi